Karneval Opatija 2017.

karneval_opatija_2015.jpg
Tradicionalno događanje
Karneval

Karneval, "peto godišnje doba'', tradicionalan je oblik zabave, opuštanja i reagiranja na život. Omogućuje očuvanje tradicije, a osim toga i stvaranje tradicije - kroz nove doživljaje, nove maske i nova vremena.
Doživite karneval u Opatiji!

17/01/2017
21/01/2017
01/02/2017
12/02/2017
17/02/2017
19/02/2017
23/02/2017
25/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
01/03/2017

Tabs