Na Uskrsni ponedjeljak - Kravat pukovnija započinje sezonu Smjene straže

Tradicionalno događanje

Foto: Academia Cravatica

22/04/2019

Tabs