Smještaj
Kraći boravak
Boravak u tjednu
Wellness paket
Za dvoje
od 02/01/2018 do 21/12/2018
od
2.695,00Kn
(za 2 osobe)
2 polupansion ( boravak u tjednu)