Cijene smještaja na osnovi najma apartmana

Smještaj
Najam apartmana
od 01/01/2016 do 31/12/2016
od 01/01/2017 do 31/12/2017
od
456,00Kn
(po apartmanu / danu)
Za 4 osobe ali prema potrebi i za 6 (samo za obitelji)