Smještaj
Boravak u tjednu
Wellness paket
Za dvoje

Besplatan ulaz u Wellness Orhidelia!
Boravak u tjednu

od 04/03/2020 do 14/04/2020
od 13/04/2020 do 24/04/2020
od
1.560,00Kn
(po osobi)
2 polupansion (boravak u tjednu), uključen ulazak u Wellness Orhideliu