Smještaj
Martinje
od 09/11/2018 do 11/11/2018
od
4.540,00540,00Kn
(po osobi)
3 dana/2 polupansiona u dvokrevetnoj sobi