Najpovoljnije cijene za smještaj u hotelu Breza

Smještaj
Za obitelj
od 12/11/2021 do 31/12/2022
od
540,00Kn
(po osobi / danu)
1 polupansion ( min. boravak 2 noći)