Smještaj
Kraći boravak
Wellness paket
Vikend paket
od 02/01/2018 do 29/12/2018
od
(po osobi)
2 polupansiona