Top Bled

Smještaj
Za obitelj
Zima
Jesen
Zimski praznici

Hotel Savica***

od 10/10/2017 do 04/11/2017
od 07/12/2017 do 10/12/2017
od 22/12/2017 do 29/12/2017
od 01/01/2018 do 14/01/2018
od 16/02/2018 do 04/03/2018
od
962,00Kn
(po osobi)
2 polupansion