Relaxino - prezentacije smještaja - Euri

Napomena: Ukoliko ispis kupona (print) direktno iz vašeg internet preglednika ne daje zadovoljavajući rezultat, molimo vas preuzmite .pdf dokument putem ikone za preuzimanje i ispišite ga uz pomoć programa koji inače na svom kompjuteru koristite za pregled pdf dokumenata. Ova uputa ponajviše se odnosi na korisnike raznih verzija Internet Explorer preglednika.