S ciljem dokidanja diskriminacije žena u Hrvatskoj, krećemo po cijeloj državi s besplatnim predavanjima

Novosti o događanjima